[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงาน  
 

              โรงพยาบาลสุรินทร์ได้มีการดำเนินงานควบคุมยาสูบมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาและบำบัดการสูบบุหรี่ ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายคลินิกฟ้าใสและเปลี่ยนชื่อเป็นคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ดำเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ร่วมกับแกนนำและภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล  โดยสร้างเครือข่ายแกนนำทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด สถานศึกษา  และชุมชน ให้มีความตระหนักและมีความเข้าใจในปัญหาที่เกิดจากการสูบหรือสัมผัสควันบุหรี่ และสร้างบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ได้รับรางวัลหลายรางวัล อาทิ

1.) เข้ารับประทานรางวัลสถานบริการปลอดบุหรี่ดีเด่นจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี จากกรมควบคุมโรค 

2.) ได้รับรางวัลสุวรรณนครา เป็นรางวัลที่มอบแก่สถานบริการสาธารณสุข ที่มีผลงานเด่นด้านการบำบัดผู้เสพยาสูบและการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมีคณะกรรมการจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นผู้พิจารณามอบรางวัล วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสยาม-มกุฎราชกุมาร ห้องพัชรกิติยาภา  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร 

3.) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ผลงาน ฤกษ์เลิกบุหรี่ โครงการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ในโครงการประกวดสื่อ ประเภท สารคดี คลิปสั้น รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558เงินรางวัล 10,000.-บาท
4.) ได้รับรางวัล ชมเชย ผลงาน เลิกบุหรี่กันเถอะ โครงการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ในโครงการประกวดสื่อ ประเภท สารคดี คลิปสั้น รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เงินรางวัล 1,000.- บาท 
5.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
6.) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขาการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในงาน “มหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้าน NCD เด็กจมน้ำ, บุหรี่/Alcohol และอุบัติเหตุ”  (ครั้งที่ 2)  ปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
7. นางพัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค  รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่ ประจำปี 2559 โดยรับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
8) นางอัสนี  นาคาวงค์ รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่ ประจำปี 2556 โดยรับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
9.) นางอัสนี  นาคาวงค์ และนางพัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค เข้าร่วมนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณอิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
10.) ดำเนินโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดละเลิกบุหรี่ สำหรับบุคลากร ปี 2558 ส่งผลให้บุคลกรที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได้จำนวน 21 คน ได้รับการประกาศเป็นบุคคลต้นแบบในการต้านภัยบุหรี่
11.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นประจำทุกวัน เวลา .8.00 - 08.20 น. ที่บริเวณ อาคารผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้มารับบริการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย

อื่นๆ
- ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่อง โครงการเครือข่ายสตรีเพื่อชุมชนศาลาลอยปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี 2555 - 2558 
- นำร่องโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในคลินิกโรคเรื้อรัง อาทิ คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกCOPD คลินิกจิตเวช และ 
คลินิกโรคหัวใจ